Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
KARLEBY UNGDOMSFÖRENING
AKTUELLT KUF REVY UTHYRNING AV JUNGSBORG LÄNKAR KONTAKTA OSS
Karleby   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
KUF
Karleby UF
Huset Jungsborg
Länkar
NYHETER
De sista medaljerna

Karleby Ungdomsförening r.f.

Karleby Ungdomsförening (KUF) grundades 1894. År 1909 invigdes Jungsborg, där KUF sedan dess hållit till.

Verksamheten är indelad i olika verksamhetsområder: teater, barnteaterklubben, dans, körverksamhet samt kurser. Förutom verksamheten inom föreningen har vi också samarbete med andra svensk- och finskspråkiga föreningar och sammanslutningar i nejden.

Teatersektionen producerar i medeltal tre premiärer i året och utgör därmed omsättningsmässigt den mest omfattande verksamheten. Teaterverksamheten är mest känd för de årligen återkommande revyerna, en tradition från år 1948, men också helaftonspjäser, sommarteater och musikaler har producerats regelbundet. Föreningen är också mån om nejdens barn och unga, och bjuder på barn- och ungdomspjäser årligen i och med en egen barn- och ungdomsteatergrupp.

KUF:s folkdansare övar för tillfället tillsammans med nejdens folkdanslag. KUF:s folkdansare deltar i FSF:s folkdansstämmor och kurser. Om det finns intresse har vi resurser att värma upp vårt eget folkdanslag och börja öva på Jungsborg.

Körsektionen är indelad i Jungsborgskören, som är en blandad kör, för mogen ungdom och barn- och ungdomskören Singsalabim. Körerna bjuder på konserter, och deltar med programinslag i nejdens evenemang samt i körfestivaler runt om i landet.

Som hem för all aktivitet står Jungsborg i flitig användning året om. Människor i olika åldrar med huvudsakligen svenska som modersmål samlas i glada tecken. Vintertid är alla kvällar bokade för olika repetitioner, eller föreställningar, och på sommaren är huset en uppskattad plats för bröllop och andra större evenemang.

 

 


 

Ansvarig utgivare: Karleby uf     Senast modifierad: 30.10.2007